CONDICIONS GENERALS DE VENDA


1 – Durada de l’estada

El contracte se celebra per un període determinat i l’arrendatari signant no podrà en cap cas reclamar cap dret a romandre en el local al final de l’estada sense l’acord previ de l’arrendador.

2 – Conclusió del contracte

La reserva es fa efectiva tan aviat com l’arrendatari ha enviat a l’arrendador una fiança del 40% de l’import total del lloguer.
Es requerirà el pagament de la totalitat de la reserva per a qualsevol arribada en un termini de 7 dies.

El contracte d’arrendament celebrat entre les parts d’aquesta escriptura no pot beneficiar en cap cas, ni tan sols parcialment, terceres persones, persones físiques o jurídiques, llevat que l’arrendador ho acordi per escrit.

Qualsevol infracció d’aquest últim paràgraf seria susceptible de donar lloc a l’extinció immediata de l’arrendament per culpa de l’arrendatari, quedant el producte de l’arrendament adquirit definitivament per l’arrendador.

3 – Sense desistiment

Per a les reserves realitzades per correu postal, telèfon o internet, l’arrendatari no es beneficia del termini de desistiment, d’acord amb l’article L121-21-8 del Codi de consum relatiu en particular a la prestació de serveis d’allotjament en una data determinada o en un interval determinat.

4 – Cancel·lació per part de l’arrendatari

Qualsevol cancel·lació ha de ser notificada al propietari.

a) Cancel·lació abans de l’arribada a les instal·lacions: Quan l’import abonat per la reserva es qualifiqui com a dipòsit, el compromís es considera definitiu. Si l’inquilí cancel·la el lloguer, l’arrendador es queda amb la fiança i pot demanar el saldo de la reserva. Si l’arrendador troba un nou inquilí per al període en qüestió, la fiança es pot transferir a una altra estada.

Si l’arrendatari no respon dins de les 24 hores següents a la data d’arribada indicada en el contracte, aquest contracte esdevé nul i el propietari pot disposar de la seva casa rural. La fiança també queda en mans del propietari que es reserva el dret de sol·licitar el pagament del saldo del lloguer.

b) Si l’estada s’escurça, el preu del lloguer queda en mans de l’arrendador. No es realitzaran devolucions.

c) L’estada podrà ser cancel·lada i reemborsada tan aviat com un esdeveniment excepcional i inevitable impedeixi el bon desenvolupament de l’estada o el transport (com la crisi sanitària de la Covid)

5 – Cancel·lació per part de l’arrendador

L’arrendador paga a l’arrendatari la quantitat íntegra pagada, així com una indemnització almenys igual a la que hauria suportat l’arrendatari si la cancel·lació s’hagués produït en aquesta data.

Si el propietari cancel·la l’estada, haurà d’informar al seu client per correu electrònic o, en defecte d’això, per telèfon.

6 – Arribada/sortida

L’arrendatari ha d’arribar el dia especificat i l’hora esmentada en aquest contracte. En cas de retard o retard en l’arribada, l’inquilí haurà de notificar-ho a l’arrendador.

Les arribades s’acorden entre les 16h i les 20h.

Les sortides s’han de fer com a màxim a les 10 h.

7 – Liquidació de saldos

La resta de l’estada s’ha d’abonar com a mínim una setmana abans del dia d’arribada.

8 – Estat de la qüestió

Es presumeix que l’arrendatari ha rebut l’immoble net i en bon estat per les reparacions del lloguer. Per tant, se suposa que l’arrendatari ha d’agafar i retornar l’allotjament en perfectes condicions. La neteja de final d’estada està inclosa en el contracte però no eximeix a l’inquilí de la neteja habitual durant la seva estada.

Un inventari i una declaració detallada dels mobles llogats es posaran a disposició de l’arrendatari el dia del lliurament de claus. L’arrendatari ha d’informar l’arrendador de qualsevol controvèrsia relativa a l’estat de la casa rural dins de les 24 hores següents a l’arribada. Després d’aquesta data, l’arrendatari serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que es pugui produir a la casa rural.

9 – Fiança o fiança

Cal abonar una fiança de 300 € a l’entrada al recinte. Aquesta fiança serà retornada a l’arrendatari no més tard de 3 dies després de la seva sortida, després de l’inventari d’accessoris i en el cas que no s’hagi notat cap desperfecte. La fiança serà retornada per correu postal o destruïda amb proves justificatives.

En cas contrari, s’abonarà a l’arrendatari després d’obtenir una indemnització pels danys observats. Si la fiança fos insuficient, l’arrendatari es compromet a recarregar l’import prèvia presentació dels justificants. Aquesta fiança no es pot considerar en cap cas com una contribució al pagament del lloguer.

En cas de sortida anticipada (anterior a l’hora esmentada en aquest contracte) que impedeixi confeccionar l’inventari d’accessoris el mateix dia de la sortida de l’arrendatari, la fiança és retornada per l’arrendador en un termini no superior a una setmana.

10 – Ús del local

L’arrendatari ha de vetllar per la tranquil·litat de l’arrendament i fer-ne un ús d’acord amb la finalitat del local. S’exigeix respecte per un cert art de viure a tots els hostes per garantir la tranquil·litat del lloc i la comoditat dels seus hostes. El propi responsable del grup vetllarà pel control dels efectes derivats de l’esdeveniment o del seu lloguer als voltants de la casa rural. En cas de disputa o queixa, el propietari es reserva el dret d’excloure elements molestos de la casa rural.

Els nens que viuen a Mas Picagnol estan sota la responsabilitat exclusiva dels seus pares o dels seus acompanyants.

Si l’arrendador constata durant el període de lloguer que l’arrendatari ha infringit les normes internes, l’arrendador es reserva el dret d’interrompre l’estada de les persones interessades abandonant el local, sense previ avís. En cas de sinistre, les conseqüències penals i civils serien responsabilitat exclusiva de l’arrendatari.

11 – Capacitat

Aquest contracte s’estableix per a una capacitat màxima de persones.

Si el nombre d’inquilins supera la capacitat, l’arrendador pot rebutjar les persones addicionals. Qualsevol modificació o resolució del contracte es considerarà a iniciativa del client.

12 – Benvinguda d’animals

No s’admeten animals de companyia.

13 – Assegurança de la casa rural

La casa està assegurada pel seu propietari en concepte de responsabilitat civil i incendi. El propietari declina tota responsabilitat en cas de robatori i/o danys a la propietat de l’inquilí i els seus hostes, inclosos els vehicles estacionats a l’aparcament.

L’arrendatari és responsable de tots els danys causats per ell. Està obligat a estar assegurat mitjançant un contracte d’assegurança de tipus vacacional per a aquests diversos riscos amb la seva Companyia Asseguradora (Protecció de Responsabilitat Civil Arrendatària coneguda com “VACANCES”) assegurant tots els locals que se li confiïn, per danys com: incendi, explosió, danys per aigua que poguessin ser causats per ell o pels seus convidats, durant el període de lloguer.

Es pot sol·licitar a l’arrendatari un certificat d’assegurança emès a nom de l’arrendatari a la seva arribada.

SAS Mas Picagnol no es fa responsable dels accidents o danys que es puguin produir a la propietat, a l’aparcament o a les maniobres d’accés o sortida de la finca, així com als vehicles estacionats a l’aparcament.

14 – Connexió a Internet

En cas d’ús de la connexió a Internet de la casa rural, l’arrendatari es compromet a complir les lleis relatives a descàrregues i visites d’obra. En cas de sol·licitud de les autoritats competents, el propietari de la casa rural transmetrà les dades de contacte de l’inquilí que s’hagi beneficiat d’aquesta connexió.

15 – Cases rurals per a no fumadors

No es permet fumar a les cases rurals. Hi ha cendrers disponibles per fumar a l’exterior.

16 – Dates d’obertura de la piscina

La piscina està oberta de maig a setembre depenent de les condicions meteorològiques

Dins de la zona de la piscina, els nens estan sota l’exclusiva responsabilitat dels seus pares o adults acompanyants.

17 – Recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids

Informem als nostres amables clients que està totalment prohibit carregar el seu cotxe elèctric o híbrid a la xarxa elèctrica de Mas Picagnol (risc d’incendi per sobreescalfament per connexions no conformes). Qualsevol comportament contrari a les normes tindrà un cost de 150 € per càrrec.

18 – Ús de reixetes de gas

Està prohibit moure les barbacoes de la seva ubicació original i encendre-les durant els forts vents. Aquest ús està emmarcat en el nostre departament per l’ordre prefectural n°DDTM-SEFSR-2019176-0002 de 25 de juny de 2019

Aquests termes i condicions de venda estan subjectes a canvis en qualsevol moment sense previ avís. L’acceptació i el compliment d’aquests termes i condicions de venda es consideren adquirits amb el pagament del dipòsit.

Ens veiem aviat a Mas Picagnol!

Required fields are followed by *